DLA  BUMAR  ELEKTRONIKA  OD  ROKU  2012  REALIZUJ   ZDJ CIA  PROMOCYJNE  ORAZ  REPORTERSKIE