DLA  INSTYTUTU  FIZYKI  PLAZMY  i  LASEROWEJ  MIKROSYNTEZY
OD  2011  ROKU  WYKONUJE  SESJE  PORTRETOWE  KADRY  NAUKOWEJ 

dr Jacek Kurzyna z zespołem

prof. Jerzy Wołowski z zespołem