W  ROKU  2013  DLA  MARKI  MARTINI  ZREALIZOWAŁEM  ZDJĘCIA  REPORTERSKIE