W  MAGAZYNIE  TYGODNIK  POWSZECHNY  W  ROKU  2011  ZOSTAŁ  OPUBLIKOWANY  ARTYKUŁ  Z  UŻYCIEM  FOTOGRAFII  MOJEGO  AUTORSTWA